Uncategorised

Списък на преподавателите

Валерий Тодоров Георгиев
Илияна Станчева Иванова
Силвия Невенчова Георгиева
Теодора Михайлова Маркова
Веселина Иванова Маринова
Боряна Иванова Желева
Силвия Ботева Мирчева
Зоя Найденова Костова
Петя Великова Петрова
Вероника Петрова Денкова
Александра Филипова Филипова
Виолина Димитрова Анастасова
Веска Петрова Маринова
Светла Петрова Друмева
Даринка Иванова Недялкова
Полина Миланова Владимирова
Женя Димова Димова
Юлиана Димова Бонева
Виолетка Кирилова Димитрова
Маргарита Димитрова Стоянова
Живка Вълева Пенева
Десислава Петева Пенчева
Марияна Димова Райчева
Добринка Иванова Стоянова
Нели Ненкова Илиева
Янна Панайотова Георгиева

NU  NU2  NU1

Историческа справка

През далечната 1907 година,подкрепяни от шуменското училищно настоятелство,родителите на децата от бедния шуменски квартал "Гривица" започват строеж на училище.Желанието за знания  кара най-будните от тях да доведат своите деца в пригодена класна стая в близост до строящото се училище,за да започнат обучението си в първи клас.

В студен януарски ден на 1908г. училищният двор е огрят от усмивки на малки и големи- сградата е готова и учениците се приютяват в нея.

Следват трудни години на войни и размирици,на глад и болести,но училището не затваря врати и в най-тежките дни.През неговите стаи преминават деца от различен произход,които заедно споделят радости и тревоги в любимото и желано училище.

Годината е 1944.Промените в държавата и в нейната политика довеждат до обособяване на две отделни училища, разделяйки децата според етническия им произход. Разделението продължава до 1962г.,когато на 1 септември двете училища се сливат в едно под името Начално училище "Девети септември".

През 1969г. е надстроен ІІ етаж на сградата,като същевременно се изграждат вътрешни тоалетни и допълнителни класни стаи . Една от класните стаи се приспособява за физкултурен салон,а друга- за училищна библиотека.Това дава възможност да се удвои  броя на учениците в училището.

През 1992г. учителският съвет на свое заседание взема решение да се промени името на училището и то вече се нарича Начално училище "Княз Борис І".

Годините летят,а заедно с тях се променя и духът на нацията ни.Навлизат нови иновационни технологии,изискващи умения за работа с компютри и интернет. Мисълта за утрешния ден кара колектива да реагира своевременно и през 2004г. в училището и създаден съвременен компютърен кабинет,средствата за който са събрани изцяло от дарения.Всички учители преминават курс на обучение за работа с компютри.Децата и учениците с радост приемат новината ,че могат да ползват компютърния кабинет и той става любимо място за тях.През следващата 2005г. Министерството на образованието стартира програма за осигуряване на компютри за всички училища в България и по тази програма в училището пристигат нови компютри, мултимедии и принтери.

Помислено е и за още един важен аспект от живота на училището - прием на деца със специални образователни потребности,като за техните нужди в училището се изгражда и обзавежда специаално обособено помещение ,в което работят в помощ на децата ресурсен учител,логопед,сурдопедагог и психолог.

Заедно с ученето , децата се включват и в предлаганите от училището различни извънкласни форми. Под ръководството на Ваня Бунис и Мариета Атанасова се създава училищна вокална група,носеща името "Искрици" ,която бързо започва да попълва училищната витрина с награди и отличия от различни конкурси.Под формата на клубове и групи за дейности по интереси учениците развиват творческите си умения.

През учебна 2006-2007 година училищния колектив трескаво подготвя честването на 100-годишнината от откриването на своето училище.Учениците , ръководени от своите учители, се подготвят и участват в конкурси и състезания .Наградите не закъсняват- на традиционното коледно математическо състезание първо място печели Йоанна Радославова-ученичка от II клас .

През годините на своето съществуване името на училището се утвърди като предпочитано и авторитетно учебно заведение на територията на община Шумен и областта.

 

 

 

 

Още статии ...

  1. За контакти

Подкатегории