Дневен режим

 
                           Начално училище „Княз Борис І” град Шумен
                    ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Организация на учебния ден
/Приета с решение на ПС по Протокол № 7/10.09.2018г./
 
През учебната 2018/2019г. обучението в училището ще се провежда на две смени,
при спазване на следния график :
 
                    -Начало на учебните занятия –  І смяна – 8,00 часа
                    -Начало на учебните занятия – ІІ смяна -13,30 часа
 
Храненето на учениците ще се осъществява през големото междучасие , както следва :
-Закуска -І смяна – 8,40-9,00 часа
-Закуска-ІІ смяна- 15,00-15,20 часа
-Обяд                    - 11,15- 13,30 часа
 
Работното време на учителите е съгласно утвърдено седмично разписание,като в съответствие с „Правилник на училището“ същите се явяват на работното си място 15 минути преди началото на първия им за деня учебен час, а дежурните учители – 20 минути преди първия им час в съответната смяна.
 
 Учителите в ПИГ работят по седмичен график,съобразен със седмичното разписание,утвърден от директора на училището и предоставен за сведение на родителите.Продължителността на работното време за учителите в ПИГ е 6 астрономически часа дневно.
 
 
                           Разписание на часовете по смени :
         І смяна                                                               ІІ смяна
 
І час -     8,00-8,40 часа                               І час -      13,30-14,10 часа
ІІ час-     9,00-9,40 часа                               ІІ час-     14,20-15,00 часа
ІІІ час-   9,50-10,30 час                               ІІІ час-   15,20-16,00 часа
ІV час-10,40-11,20 часа                              ІV час-    16,10-16,50 часа
V час -11,30-12,10 часа                               V час -    17,00-17,40 часа
VІ час-12,20-13,00 часа                              VІ час -   17,50-18,30 часа
 
 В.Георгиев
Директор на НУ”Княз Борис І”Шумен