Безопасност на Движето по Пътищата (БДП)

Мерки за БДП

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо № 9105-435/
05.12.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник- министър на
образованието и науката, предстоящите празници, коледната и зимната
ваканция, напомняме на учениците, техните родители и учители мерките за
безопасност на движението по пътищата при усложнени метеорологични пътни
условия.
Извадка от СИСТЕМАТА ОТ МЕРКИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 
Мярка 10: Недопускане на пътни инциденти с пешеходци
Описание:
Пешеходците и водачите на превозни средства са сред основните
участници, чието поведение е важно за намаляване на пътно транспортните
произшествия. Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и
могат да бъдат предотвратени. Ето защо са
необходими повече
толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за
намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по
пътищата. Трябва да формираме силна непримиримост спрямо нарушенията на
правилата за движение по пътищата, които заплашват нашето здраве, живот и
бъдеще. Трябва да положим усилия за формиране на повишена отговорност и
защитно поведение на участниците в движението.
Изисквания:
1. движението да се осъществява по тротоара или банкета на пътното платно;
2. да се пресичат уличните платна само на определените за това места (пътни светофари,
пешеходни пътеки);
3. винаги да се пресича при пълна сигурност след внимателно оглеждане преди да се направи
крачка на пътното платно – първо в ляво, после в дясно;
4. да не се пресича рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена;
5. да не се навлиза на платното, ако бързо приближава автомобил, за който не е сигурно, че
може да спре;
6. да не се излиза на платното пред/зад спрял на спирка автобус, тролейбус или трамвай;
7. да се изчаква пристигането на превозните средства от редовните линии за обществен превоз
от пътници на тротоара;
8. да не се допуска припряно движение на спирка, както и втурване към превозното средство
още преди да е спряло;
9. да се слиза от автобус, тролейбус или трамвай, като се изчака да спре, и след като потегли
да се потърси най-близкото място за безопасно пресичане;
10. да се освободи незабавно платното за движение при подаден сигнал от моторно превозно
средство със специален режим на движение;
11. никога да не се пресича при червен сигнал на светофара, а когато светне зеленият сигнал
на светофара, да не се бърза да се навлиза на платното преди внимателно оглеждане на пътя
дали някой автомобил не преминава на червено;
12. да се проявява предпазливост при ограничена видимост или на хлъзгава настилка и да не
се избързва, да не се започва пресичане на заснежено или заледено пътно платно, дори да
изглежда, че приближаващият автомобил се движи твърде бавно.