История

NU  NU2  NU1

Историческа справка

През далечната 1907 година,подкрепяни от шуменското училищно настоятелство,родителите на децата от бедния шуменски квартал "Гривица" започват строеж на училище.Желанието за знания  кара най-будните от тях да доведат своите деца в пригодена класна стая в близост до строящото се училище, за да започнат обучението си в първи клас.

В студен януарски ден на 1908г. училищният двор е огрят от усмивки на малки и големи- сградата е готова и учениците се приютяват в нея.

Следват трудни години на войни и размирици, на глад и болести, но училището не затваря врати и в най-тежките дни.През неговите стаи преминават стотици деца ,които заедно споделят радости и тревоги в любимото  училище.

Годината е 1944. Промените в държавата и в нейната политика довеждат до обособяване на две отделни училища, разделяйки децата според етническия им произход. Разделението продължава до 1962г.,когато на 1 септември двете училища се сливат в едно под името Начално училище "Девети септември".

През 1969г. е надстроен ІІ етаж на сградата,като същевременно се изграждат вътрешни тоалетни и допълнителни класни стаи . Една от класните стаи се приспособява за физкултурен салон,а друга- за училищна библиотека.Това дава възможност да се удвои  броя на учениците в училището.

През 1992г. учителският съвет на свое заседание взема решение да се промени името на училището и то вече се нарича Начално училище "Княз Борис І".

Годините летят,а заедно с тях се променя и духът на нацията ни.Навлизат нови иновационни технологии,изискващи умения за работа с компютри и интернет. Мисълта за утрешния ден кара колектива да реагира своевременно и през 2004г. в училището и създаден съвременен компютърен кабинет,средствата за който са събрани изцяло от дарения.Всички учители преминават курс на обучение за работа с компютри.Децата и учениците с радост приемат новината ,че могат да ползват компютърния кабинет и той става любимо място за тях.През следващата 2005г. Министерството на образованието стартира програма за осигуряване на компютри за всички училища в България и по тази програма в училището пристигат нови компютри, мултимедии и принтери.

Помислено е и за още един важен аспект от живота на училището - прием на деца със специални образователни потребности,като за техните нужди в училището се изгражда и обзавежда специаално обособено помещение ,в което работят в помощ на децата ресурсен учител,логопед,сурдопедагог и психолог.

Заедно с ученето , децата се включват и в предлаганите от училището различни извънкласни форми.  Създава се училищна вокална група,носеща името "Искрици" ,която бързо започва да попълва училищната витрина с награди и отличия от различни конкурси.В различни клубове  за дейности по интереси учениците развиват творческите си умения.

През учебна 2006-2007 година училищния колектив трескаво подготвя честването на 100-годишнината от откриването на своето училище.Учениците , ръководени от своите учители, се подготвят и участват в конкурси и състезания .Наградите не закъсняват- на традиционното коледно математическо състезание първо място печели Йоанна Радославова-ученичка от II клас .

През годините на своето съществуване името на училището се утвърди като предпочитано и авторитетно учебно заведение на територията на община Шумен и областта.